arrow&v
รูปภาพ
รหัส
ชื่อผู้ประกอบการ
รหัสผู้ประกอบการ
ชื่อผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
PLG04
กลุ่มสตรีผลิตข้าวสังข์หยด
9310000049
ข้าวสังข์หยด
9310000049-0001
อาหาร
พัทลุง
061-2248191
PLG05
น้ำพริกขนิษฐา(ขนิษฐา อักษรทอง)
9305000185
น้ำพริกปลาป่น
9305000185-0001
อาหาร
พัทลุง
061-2406039
PLG06
นางศิริพร มากชุมนุม
9306000061
น้ำผัดไทยกุ้งสามน้ำ
9306000061-0001
อาหาร
พัทลุง
094-3177944
PLG07
กลุ่มเครื่องแกงลานข่อย
9310000076
เครื่องแกงส้ม
93100000760002
อาหาร
พัทลุง
080-1379113
PLG08
กลุ่มผลิตข้าวเพื่อการบริโภค
9302000095
ผลิตภัณฑ์ข้าว
93020000950001
อาหาร
พัทลุง
084-8547221
PLG09
กลุ่มมุสลีม๊ะบ้านป่าแก่ตก ม.6
9302000094
น้ำพริกรวมมิตรทะเล
93020000940001
อาหาร
พัทลุง
084-8623705
STN01
กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูป JBL
9101000042
ขนมปังกรอบ
9101000042-0005
อาหาร
สตูล
086-9610803
STN02
ชาชักเมืองสโตย
9101000130
ชาชัก
9101000130-0002
เครื่องดื่ม
สตูล
081-3282348
STN03
Pun Pun
9104000054
ข้าวเหนียวดำนาโต๊ะขุน
9104000054-0001
อาหาร
สตูล
099-2612133
STN04
กลุ่มขนมโบราณ ม.7 ควนสตอ
9102000020
ขนมบุหงาบูดะ
9102000020-0002
อาหาร
สตูล
084-3309859
STN05
นุศราชาชัก
9102000074
ชาชัก
9102000074-0001
เครื่องดื่ม
สตูล
099-2961990
STN06
กลุ่มครัวอันดามัน
9103000079
ไตปลาแห้ง
9103000079-0001
อาหาร
สตูล
084-9438366
STN07
กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.1 บ้านปลักสาวสูง
9103000008
ขนมทองพับ
9103000008-0002
อาหาร
สตูล
083-6524431
STN08
กลุ่มสตรีบ้านผังปาล์ม 3 /นางวนิชดา อุทัยรังษี
​ 9107000058
ข้าวสังหยด
9107000058-0001
อาหาร
สตูล
086-2989688
PTN01
กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก
9402000072
ขนมเปี๊ยะ
9402000072-0002
อาหาร
ปัตตานี
065-0670368
PTN02
สิงหาดฟาร์ม
9402000137
น้ำพริกกุ้ง
9402000137-0001
อาหาร
ปัตตานี
081-9570837
PTN03
กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
9410000094
ชาตะไคร้
941000094-0001
เครื่องดื่ม
ปัตตานี
088-4892719
PTN04
ขนมบ้านซีตี
9410000042
ขนมไข่
9404000116-0001
อาหาร
ปัตตานี
083-3993966
PTN05
กลุ่มสัมมาชีพบ้านปานัน
9405000055
ขนมเจาะหู
9405000018-0001
อาหาร
ปัตตานี
062-5485189
PTN06
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านศาลาบูดี
9405000085
โดนัทฟักทอง
9405000085-0001
อาหาร
ปัตตานี
065-3659819
PTN07
ข้าวฅนตานี
9405000086
ข้าวฅนตานี
9405000086-0001
อาหาร
ปัตตานี
098-0418648
PTN08
กลุ่มสตรีบ้านบาละแต
9405000091
โรตีกรอบ
9405000091-0001
อาหาร
ปัตตานี
081-7673038
PTN09
น้ำผึ้งชันโรงบ้านสวนอันนะห์ลี
9405000087
น้ำผึ้งชันโรงแท้100%
9405000087-0001
อาหาร
ปัตตานี
087-9670739
PTN10
กลุ่มจักสานตอไห้/นางเฉลียว นิลรัตน์
9404000032
ข้าว กข 43
9404000032-0006
อาหาร
ปัตตานี
065-0373835
PTN11
กลุ่มจักสานย่านลิเภา/นางสาวสูไรนี ดือราแมง
9404000066
ถั่วแผ่นทอด
9404000066-0001
อาหาร
ปัตตานี
089-2980497
PTN12
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกูวิง
9408000029
คุกกี้
9408000029-0003
อาหาร
ปัตตานี
086-2911969
PTN13
ไผ่ยิ้ม
9409000113
น้ำเยื่อไผ่
9409000113-0001
เครื่องดื่ม
ปัตตานี
081-3283860
PTN14
กลุ่มสัมมาชีพบ้านสือดัง
9407000086
เต้าส้อ ศรีรายา
9407000086-0004
อาหาร
ปัตตานี
093-7470014
PKT01
นางสาวนิศากร ธรรมประดิษฐ์
8301000158
เกลือเคย
8301000158-0005
อาหาร
ภูเก็ต
081-1720784
PKT02
นางสาวจันทรา อินทรสกุล
8301000220
แฮกึ่น
8301000227-0001
อาหาร
ภูเก็ต
061-8265665
Page 1 of 27